Silikon Meme Protezler Nereye Konur?

”Meme büyütmede, protezin nereye konacağını kişide mevcut olan yağ dokusuna bağlı olarak belirlemekteyiz”

Göğüs büyütme ameliyatlarında mmeme-estetigi-videolari-dr-cerkeseme protezleri üç farklı giriş yerinden yerleştirilebilir. Meme altı kıvrımlarından yapılan 4-5 cm’lik kesi ile, meme ucundan yapılan kesi ile ya da koltuk altından yapılan kesi ile protez yerleştirilebilir. Yapılacak kesinin yeri cerrahın tercihine, hastanın isteklerine ve kullanılacak protezin tipine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Silikon meme protezleri yapılan kesi yoluyla meme dokusunun altına ya da meme altında bulunan göğüs duvarı kasının (pektoralis majör) altında hazırlanan bir boşluğa yerleştirilebilir.

Göğüs büyütmede protez memenin altına ya da meme altında bulunan petrualez major adını verdiğimiz kasın altına yerleştirilebilmektedir. Bunun kararını kişide mevcut olan yağ dokusuna göre vermekteyiz. Eğer kişi zayıf meme dokusu az ve cilt altı yağ dokusu az ise bu hastalara genellikle kas altı uygulama yapmaktayız. Ancak yeteri kadar meme dokusu var ve cilt altı dokusu mevcut ise bu durumda kası zedelememekte ve kasın üstünde hazırladığımız bir plana protezi yerleştirmekteyiz.

Comments are closed.